Kategórie      
Výrobcovia / značky

Ochrana osobných údajov

Úvod Všetko o nákupeOchrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Pri práci s osobnými údajmi sa zaväzujeme riadiť zákonom č 122/2013 Z. z.
O ochrane osobných údajov.

 

1. Spoločnosť BabyShop, s. r. o. so sídlom Jánošíkova 26, 08001 Prešov IČO 54167353, zapísaná v OR Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka 43056/P (ďalej len „predávajúci“ alebo „správca“) spracováva v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“), nasledujúce osobné údaje:
· meno, priezvisko
· e-mailovú adresu
· telefónne číslo
· adresu/sídlo
ak je kupujúcim právnická osoba aj:
· IČO, DIČ, IČDPH

 

2. Vyššie uvedené osobné údaje je nutné spracovať pre vybavenie objednávok a ďalšie plnenie zo zmluvy, ak medzi vami a predávajúcim dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy. Takéto spracovanie osobných údajov umožňuje čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie - spracovanie je nevyhnutné pre výkon zmluvy. Predávajúci spracováva tieto údaje rovnako za účelom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a obrany práv a povinností zmluvných strán. Uchovanie a spracovanie osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom po dobu 10 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po dobu dlhšiu. Takéto spracovanie je možné na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) a f)
Nariadenie - spracovanie je nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti a pre účely oprávnených záujmov správcu.

 

3. Na e-mailovú adresu, prípadne telefónne číslo môžu byť kupujúcemu zasielané novinky a iné obchodné správy, tento postup umožňuje § 7 ods. 3 zákona č.480/2004 Zb., o službách informačnej spoločnosti, ak ho kupujúci neodmietne. Tieto oznámenia možno kedykoľvek akýmkoľvek spôsobom - napríklad zaslaním e-mailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení - odhlásiť.

 

4. Spracovanie osobných údajov je vykonávané spol. PALMARY s.r.o., teda správcom osobných údajov. Osobné údaje pre tohto správcu spracúvajú tiež spracovatelia:
a. Poskytovateľom služby Atomer, prevádzkovanej spoločnosťou All4Net s.r.o.; Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava
b. Správca serveru – WebHouse, s.r.o., Paulínska 20, 917 01 Trnava
c. Dopravca - Direct Parcel Distribution SK s.r.o.; Technická 7, 821 04 Bratislava

d. Dopravca - Packeta Slovakia s. r. o., Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava

e. Dopravca - Slovenská pošta, a. s.; Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1
f. Účtovná firma – PrWe, s.r.o.; Murárska 1, 080 01 Prešov

Osobné údaje nebudú odovzdané do tretích krajín mimo EÚ.

 

5. Správca nemá osobu tzv. poverenca. Správcu je možné kontaktovať na emailovej adrese info@vipbaby.sk

 

6. Správca osobných údajov, ako prevádzkovateľ webovej stránky www.vipbaby.sk, používa na tejto webovej stránke súbory cookies, ktoré sú tu použité na účely:
· merania návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach.
Základné funkčnosti webových stránok.

 • Zber cookies na účely uvedené vyššie môže byť považované za spracovanie osobných údajov. Takéto spracovanie je možné na základe zákonného dôvodu - oprávneného záujmu správcu, a umožňuje ho čl. 6 ods.1 písm. f) Nariadenia.
 • Webové stránky je možné používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu - tento režim je možný buď nastaviť v rámci nastavenia prehliadača alebo je možné vzniesť proti takémuto zberu na základe oprávneného záujmu správcu námietku podľa čl. 21 Nariadenia, ktorá je dostupná v dolnej časti webových stránok. Vaša námietka bude vyhodnotená bezodkladne. Cookies nevyhnutné pre funkčnosť webu budú uchované len po dobu nevyhnutne nutnú pre fungovanie webu.
 • Ak podá návštevník námietku proti spracovaniu technických cookies nevyhnutných pre fungovanie webových stránok, nie je možné v takom prípade zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok.
 • Cookies, ktoré sa zberajú za účelom merania návštevnosti webu a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webe, sú posudzované v podobe hromadného celku a v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.
 • Zhromaždené cookies súbory sú spracované ďalšími spracovateľmi:
  · Poskytovateľom služby Google Analytics, prevádzkovanej
  spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain
  View, CA 94043, USA

7. Prosíme vezmite na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:
· zrušiť kedykoľvek zasielanie obchodných oznámení
· vzniesť námietku proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu správcu
· požadovať od nás informáciu, aké Vaše osobné údaje spracovávame
· vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie spracovania
· požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov, vymazanie vykonáme, pokiaľ to nebude v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo oprávnenými záujmami správcu
· na prenosnosť údajov, pokiaľ sa jedná o automatizované spracovanie na základe súhlasu alebo z dôvodu plnenia zmluvy
· požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov
· na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva boli podľa Nariadenia porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením
· podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.

 

8. Náš internetový obchod nie je určený pre deti mladšie ako 16-rokov. Osoba mladšia ako 16-rokov môže náš internetový obchod používať iba, ak na to udelí súhlas jeho zákonný zástupca (rodič, alebo poručník).

 

9. Predávajúci pri spracovaní osobných údajov postupuje v zmysle Zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a spracúva iba osobné údaje nevyhnutné na uzavretie spotrebiteľskej zmluvy. Účelom spracovania osobných údajov je ich využitie na plnenie spotrebiteľskej zmluvy, ktorú predávajúci uzatvára s kupujúcim vytvorením objednávky v tomto internetovom obchode.

 

BabyShop, s. r. o.                                             IČO: 54167353

Jánošíkova 26                                                  DIČ: 2121586478

08001 Prešov

Copyright 2016 - 2024 © vipbaby.sk